Hướng dẫn chỉnh 16 bit để chơi game trên win 10 và win 7

Hướng dẫn chỉnh 16 bit để chơi game trên win 10 và win 7

 

 

 

ĐỐI VỚI WIN 7

Click chuột phải vào vị trí bất kỳ trên Desktop sau đó chọn Screen Resolution
 

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm


Tiếp tục chọn Advanced settings
 

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm


Chuyển sang tab Monitor --> Trong phần Color chọn High COlor 16bit sau đó Apply và OK để lưu lại thiết lập
 

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm